Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Elektronisk arkivering

Frå 1. november 2014 er Fitjar kommune sitt saksarkiv fullelektronisk.

Frå 1. mars 2015 er Fitjar kommune sitt personalarkiv fullelektronisk.

Frå 1. janunar 2016 er Fitjar kommune sitt byggesaksarkiv fullelektronisk.

Frå 1. januar 2016 er Fitjar kommune sin arkivserie møtebøker fullelektronisk.

Frå 1. september 2016 er Fitjar kommune sin arkivserie møteprotokollar fullelektronisk.

Konvertering til arkivformat 

Sak/arkivsystemet er konfigurert slik at alle saksdokument automatisk vert konvertert til gjeldande arkivformat.

Alle journalpostar med status J vert konverterte til pdfA kontinuerleg.

Arkivansvarleg skal dagleg sjekke at konvertering har vore vellukka, og straks melde frå til systemansvarleg  dersom dette ikkje vart gjort.

Laster...