Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

 Kommunestyret er kommunen sitt øvste styarande organ med 17 representantar.

I tillegg til Kommunestyret har Formannskapet, Utval for Plan og miljø, og Utval for oppvekst og omsorg den politiske styringa i kommunen.

Ordførar
Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde og rettslege representant. Ordføraren representerer kommunen i mange samanhenger og har hovudansvaret for kontakt med media. Ordføraren er bindeleddet mellom politikk og administrasjonen.

Harald Rydland er ordførar i Fitjar, han representerer KRF. 

bilete Harald Rydland

Laster...