Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Organisering av arkivtenesta

Organisering av arkivtenesta

 

   

 

Arkivtenesta i Fitjar kommune er organisert med eit felles postmottak og sentralarkiv for alle einingar i kommunen, dette er lokalisert på rådhuset.

Arkivdelane saksarkiv, personalarkiv og gards- og bruksnr. arkiv i sak- arkivsystemet Elements er pr. 01.01.16 fullelektroniske. Øvrige arkivdeler er kategorisert som papirbaserte, sjølv om det vert brukt ei rekkje elektroniske hjelpemidlar i sakshandsaminga og til arkivering. Har eit offentleg organ både papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan same arkivserie/arkivdel, skal dei sjåast på som papirarkiv etter gjeldande regelverk.

Med tida vert meir av sakshandsaming og arkiva i Fitjar kommune fullelektroniske. Då vert dei elektronisk produserte og lagra dokumenta, dei originale og gyldige versjonar.

Arkivskaparar i Fitjar kommune

Følgjande arkivskaparar bygger opp og held ved like arkivseriar i kommunen:

 • Sentralarkiv
  • Sakarkiv for heile kommunen
  • Gnr/bnr arkiv
  • Planarkiv
  • Møtebøker
  • Offentleg journal
 • Økonomi, lønn
  • rekneskap
 • Personal
  • Personalmapper
 • Pleie og omsorg
  • Pasientjournalar, heimetenestene
  • Pasientjournalar, sjukeheimen
 • Helsestasjonen
  • Helsekort
 • Fitjar legesenter
  • Pasientjournalar
 • NAV sosial
  • Klientmapper
 • Skulekontor, oppvekst
  • vedtak spesialundervisning
  • klagesaker
 • Rimbareid barne- og ungdomsskule
  • Elevmapper
 • Øvrebygda skule
  • Elevmapper
 • Sælevik skule
  • Elevmapper
 • Fitjarstølane barnehage
  • Mapper barnehageborn

Alle arkivskaparar skal vedlikehalda arkiva i samsvar med reglar i arkivplanen.

 
 
Laster...