Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Personalforvaltning og folkevalde

Definisjonar:

Dokument - ei avgrensa informasjonsmengde lagra på papir, digitalt som bilde, lyd eller film for lesing, framvising eller lytting.

Personaldokumentasjon - alle dokument vedk. kommunen sitt forhold som arbeidsgjevar til dei tilsette som gruppe eller enkeltpersonar.

Personalarkiv - ei samling dokument om den enkelte tilsette sitt arbeidsforhold til kommunen.

Sakarkiv - dokumenter som er ordna etter emnebaserte arkivnøkkel, K-kode

Sak og registreringsreglar for personalarkivet finn du her:

TILSETJINGSSAKER

Rutine for tilsetjingssaker (ID-mapper) finn du her:

Laster...