Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Sentrale lover og forskrifter

Arkivarbeid er regulert av ei rekkje sentrale lover og forskrifter. Her er eit oversyn på dei mest sentrale lover for dokumenthandsaming og arkiv i kommunane. Det ligg lenkjer frå arkivplanen direkte til den enkelte lov og forskrift til LOVDATA si heimeside, der dokumenta til ei kvar tid er oppdaterte.

Laster...