Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering pr. 01.12.2020

Administrativ organisering

 

   

Rådmann Olaug Haugen har den overordna leiinga av kommunen.

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar, og har gjennom tett samarbeid med folkevalde og tilsette ansvaret for å vidareutvikle ein berekraftig og framtidsretta organisasjon, og eit godt service- og tenestetilbod til innbyggjarane.

For nærare informasjon om organisasjonen sjå organisasjonskart eller dei enkelte tenesteområda.

Strategisk leiing

Namn

Stilling

E-post

Telefon

Olaug Haugen

Rådmann

olha@fitjar.kommune.no

53 45 85 10

Svein Dale Soleng

Assisterande rådmann

svso@fitjar.kommune.no

53 45 85 11

John Karsten Raunholm

Etatsjef oppvekst og kultur

jora@fitjar.kommune.no

53 45 85 25

Anne Økland

Helse- og sosialsjef

anok@fitjar.kommune.no

53 45 85 30

Trond Salmo

Økonomisjef

trsa@fitjar.kommune.no

53 45 85 39

 

 Stabsleiarar

Namn

Stilling

E-post

Telefon

Stian Torland

IKT-leiar

stor@fitjar.kommune.no

53 45 85 19        

Kristin Meland

Leiar kundetorg

krme@fitjar.kommune.no

53 45 85 03

Jorunn Kårvatn

Leiar Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor   

joka@fitjar.kommune.no

53 45 85 40

Bente Bjelland

Kultursjef

bebj@fitjar.kommune.no

53 45 85 12

Øystein Sørli

Avd. leiar plan og utvikling

oyso@fitjar.kommune.no

53 45 85 00

Randi Karin Habbestad    

Teknisk sjef

rhab@fitjar.kommune.no

53 45 85 00

Janett Svendsen

Helserådgjevar/Einingsleiar 

jansve@fitjar.kommune.no

90 63 78 05

 

 
   
   
Laster...