Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Periodisering og depot

Papirbasert arkivmateriale skal periodiserast kvart 4. år, og føl kommunestyreperiodane. Eldre og avslutta arkiv skal leverast til depot, jf. arkivforskrifta § 18.

Administrativt arkiv skal leverast til depot etter 25 år.

Personarkiv (elev, klient, pasientjournal etc) skal leverast til depot etter 10 år frå siste aktivitet.

Nærare omtale av depotordning og rutinar for avlevering er å finna i punkta 'Depotordning' og 'Reglement'

Laster...