Arkivplan.no

Arkivplan - Fitjar kommune

Kajakk

                                                                        

Skjermbilde 4

Arkivplan for Fitjar kommune 

Spørsmål omkring arkivplan kan rettast til arkivleiar.

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for behandling av all informasjon og dokumentasjon i kommunen. Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene.

Arkivplanen skal sikre at Fitjar kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlova § 6:

 Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid

Rådmannen har arkivansvaret

I kommunen er det rådmannen som har arkivansvaret. Som rådmann i Fitjar kommune oppmodar eg alle medarbeidarar om å setja seg godt inn i og følgja retningslinene i arkivplanen.
 

Fitjar kommune 2018

Olaug Haugen

rådmann