Utskriftsvennlig versjon

Bruk og oppdatering av arkivplanen

Arkivplanen skal nyttast som eit arbeidsreiskap av alle tilsette i Fitjar kommune. Målet er at alle som handterer dokument i kommunen, skal kunne finna informasjon om kva retningsliner som gjeld, og kva løysingar kommunen har på arkivområdet.

Arkivplanen vert oppdatert jamnleg. Det skal sendast ut melding til dei som endringane gjeld, når korrigering er utført.

Alle brukarar kan gi tilbakemelding på informasjon i arkivplanen. Dersom opplysningar ikkje er korrekte, eller endringar er gjort, skal arkivleiar kontaktas. Arkivleiar har det daglege ansvaret for å følgje opp arkivplanen i forhold til alle avdelingar i kommunen.

Laster...