Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Organisering av arkivtenesta

 

   

 

Arkivtenesta i Fitjar kommune er organisert med eit felles postmottak og sentralarkiv for alle einingar i kommunen, dette er lokalisert på rådhuset.

Arkivdelene saksarkiv, personalarkiv og gards- og bruksnr. arkiv i sak- arkivsystemet ePhorte er pr. 01.01.16 fullelektroniske. Øvrige arkivdeler er kategorisert som papirbaserte, sjølv om det vert brukt ei rekkje elektroniske hjelpemidlar i sakshandsaminga og til arkivering. Har eit offentleg organ både papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan same arkivserie/arkivdel, skal dei sjåast på som papirarkiv etter gjeldande regelverk.

Med tida vert meir av sakshandsaming og arkiva i Fitjar kommune fullelektroniske. Då vert dei elektronisk produserte og lagra dokumenta, dei originale og gyldige versjonar.

Arkivskaparar i Fitjar kommune

Følgjande arkivskaparar skal bygge opp og halde ved like arkivserier i kommunen;

 • Sentralarkiv
 • Sakarkiv for heile kommunen
 • Gnr/bnr arkiv
 • Personalmapper
 • Møtebøker
 • Kopibøker
 • Offentleg journal
 • Klientarkiv spesialundervisning
 • Pleie og omsorg
 • Helsestasjonen
 • Kommunelege II
 • Heimetenestene
 • Fitjar bu- og behandlingssenter
 • Havnahuset
 • NAV sosial
 • Rimbareid barne- og ungdomsskule
 • Øvrebygda skule
 • Sælevik skule
 • Fitjarstølane barnehage

Alle arkivskaparar skal vedlikehalda arkiva i samsvar med reglar i arkivplanen.

 
 

 

Laster...