Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering pr. 01.01.2017

Administrativ organisering

 

   

Rådmann Atle Tornes har den overordna leiinga av kommunen.

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar, og har gjennom tett samarbeid med folkevalde og tilsette ansvaret for å vidareutvikle ein berekraftig og framtidsretta organisasjon, og eit godt service- og tenestetilbod til innbyggjarane.

For nærare informasjon om organisasjonen sjå organisasjonskart eller dei enkelte tenesteområda.

Rådmannsgruppa

 

Namn

Stilling

E-post

Telefon

Atle Tornes

Rådmann

atto@fitjar.kommune.no

53 45 85 10

Anne Berit Hovstad Johansen

Helse- og sosialsjef

anjo@fitjar.kommune.no

53 45 85 30

John Karsten Raunholm

Skulesjef

jora@fitjar.kommune.no

53 45 85 25

Tore Nesbø

Teknisk

tone@fitjar.kommune.no

53 45 85 46

Torgeir Steien

Konst. Plansjef

tost@fitjar.kommune.no

53 45 85 43

Bente Bjelland

Kultur- og informasjonssjef

bebj@fitjar.kommune.no

53 45 85 12

Geir Røssland

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor

gero@fitjar.kommune.no

53 45 85 00

 

Stabsleiarar

 

Namn

Stab

E-post

Telefon

Svein Dale Soleng

Ass. rådmann

svso@fitjar.kommune.no

53 45 85 11

Ola Sönnerlid

IKT

olso@fitjar.kommune.no

53 45 85 19

Trond Salmo

Økonomi og skatt

trsa@fitjar.kommune.no

53 45 85 39

Kristin Meland

Kundetorg

krme@fitjar.kommune.no

53 45 85 03

 

 

 Organisasjonskart

Laster...