Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Kommunestyret er kommunen sitt øvste styarande organ med 17 representantar.

I tillegg til Kommunestyret har Formannskapet, Utval for Plan og miljø, og Utval for oppvekst og omsorg den politiske styringa i kommunen.

Ordførar
Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde og rettslege representant. Ordføraren representerer kommunen i mange samanhenger og har hovudansvaret for kontakt med media. Ordføraren er bindeleddet mellom politikk og administrasjonen.

Wenche Tislevoll er ordførar i Fitjar, ho er vald inn i kommunestyret frå Høgre.

wenchetislevoll22

Laster...